Klachtenprocedure

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken op de peuteropvang Huppel-Inn. Wij hopen dat u dit direct met onze leidsters bespreekt, vaak biedt een eerlijk en open gesprek al een oplossing en kunnen de leidsters u naar tevredenheid uitleg geven. U kunt echter ook contact opnemen met een van de vrijwillige bestuursleden via bestuur@huppel-inn.nl.

Mocht u uw klacht liever buiten de peuterspeelzaal neerleggen, dan kan dit ook bij een onafhankelijke klachtenkamer. Peuteropvang Huppel-Inn is daarvoor aangesloten bij stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Op telefoonnummer 0900-0400034 (tijdens kantooruren), via e-mail: info@klachtkinderopvang.nl of via de website http://www.klachtkinderopvang.nl/aanmelden.asp kunt u uw klacht deponeren. Een onafhankelijke commissie zal zich over deze klacht buigen en volgens een vastgestelde procedure tot een eindoordeel en advies komen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.klachtkinderopvang.nl of neemt u één van de folders mee die op de peuterspeelzaal liggen.