Vraag & Antwoord

V?

1. Vanaf welke leeftijd kan mijn kind terecht op de peuterspeelzaal?

A.

Uw kind is vanaf leeftijd twee jaar tot vier jaar welkom op onze peuterspeelzaal.

V?

2. Hoeveel kinderen zitten er in een groep op de peuterspeelzaal?

A.

Huppel-Inn houdt zich aan de kwaliteitsrichtlijn voor peuterspeelzalen. De groepsgrootte is volgens deze richtlijn zestien kinderen in de leeftijd van twee/tweeënhalf tot vier jaar. Zij worden begeleid door twee gekwalificeerde beroepskrachten.

V?

3. Krijg ik kinderopvangtoeslag als mijn kind naar de peuterspeelzaal gaat?

A.

Zie "Tarieven".

V?

4. Heeft de peuterspeelzaal een wachtlijst?

A.

De wachtlijst voor de peuterspeelzaal verschilt per dagdeel. U kunt altijd contact met ons opnemen om na te gaan in hoeverre er sprake is van een wachtlijst.

V?

5. Mijn kind praat nog niet zo goed. Kan hij/zij terecht op de peuterspeelzaal?

A.

Uw kind is van harte welkom op onze peuterspeelzaal, ook al beheerst hij of zij het Nederlands nog niet goed. Op onze peuterspeelzaal besteden we veel aandacht aan taalontwikkeling door voor te lezen, liedjes te zingen, kringgesprekjes en taalspelletjes.

V?

6. Kan mijn kind naar de peuterspeelzaal als hij of zij ziek is?

A.

Zie "Ziekte en de peuterspeelzaal".

V?

7. Wat gebeurt er als mijn kind ziek wordt tijdens dat hij/zij op de peuterspeelzaal is?

A.

Mocht uw kind zich tijdens de opvang niet lekker gaan voelen, zullen de medewerkers u hierover informeren en de situatie met u overleggen.
Wordt uw kind zo ziek, dat het gezien onze richtlijnen gewenst is dat uw kind naar huis gaat, zullen de leidsters u zo snel mogelijk informeren. Wij verwachten in dat geval van u, dat uw kind zo snel mogelijk (het liefst binnen een uur) opgehaald wordt. De leidsters spreken met u af hoe zij in de tussentijd omgaan met uw kind. Het is van belang dat u ook een noodadres doorgeeft voor het geval u zelf niet in de gelegenheid bent om te komen.

Indien medische hulp gewenst is, bijvoorbeeld bij een ongeluk(je) of plotseling optredende ziekte, zullen onze medewerkers direct handelen in het belang van uw kind. Bij voorkeur overleggen zij vooraf met u maar in ieder geval wordt u daarna zo snel mogelijk geïnformeerd en wordt verder overleg gepleegd.

Onze medewerkers mogen niet zelfstandig overgaan tot het toedienen van medicijnen (ook geen paracetamol). Ouders/verzorgers dienen hiervoor altijd schriftelijk toestemming te geven.

Bij constatering van hoofdluis, moet uw kind z.s.m. worden opgehaald. Na behandeling met de daarvoor bestemde middelen en na overleg met de groepsleiding kan uw kind weer gewoon naar de opvang.

V?

8. Mijn kind wordt binnenkort 4 jaar. Wanneer moet ik de peuterspeelzaal opzeggen?

A.

De overeenkomst loopt namelijk automatisch af zodra uw kind 4 jaar is, zodra hij of zij de overstap naar de basisschool maakt.

In de meeste situaties kan de peuterspeelzaal voor een overbrugging zorgen als uw kind niet vanaf het moment dat het vier jaar is naar de basisschool kan. Het is belangrijk dat u tijdig aangeeft hiervan gebruik te willen maken.