Bestuur

Over het Bestuur

Peuterspeelzaal de Huppel-Inn is een zelfstandige stichting die bestuurd wordt door vrijwilligers.

Op dit moment bestaat het bestuur uit 5 personen.

Voorzitter: Desi Kaal
Secretaris: Janneke Loeven
Penningmeester: Petra Timmermans
Overige bestuursleden: Johannie Amin, Reinie Kemperman

Momenteel zijn wij op zoek naar een extra bestuurslid, een ouder/verzorger die de volgende taken wil verrichten:
-het bijwonen van bestuursvergaderingen eens per 1 á 2 maanden
-het bijwonen van bijeenkomsten van commissies waarin de Huppel-Inn vertegenwoordigd hoort te zijn. In de praktijk zal dit neerkomen op ongeveer 1 bijeenkomst per maand. Deze bijeenkomsten vinden meestal in de avond plaats.

U kunt contact met ons opnemen via bestuur@huppel-inn.nl

Uw Hulp is Gewenst

Nieuwe bestuurleden zijn altijd van harte welkom.

Mocht u interesse hebben in het vervullen van een rol in dit bestuur, neemt u dan, geheel vrijblijvend, contact met ons op.