Ziekte en de Peuterspeelzaal

U kunt uw kind niet naar de peuterspeelzaal brengen als het ziek is. Wij hebben niet de mogelijkheid voor de extra verzorging en aandacht die uw kind op dat moment nodig heeft. Ook bestaat er in sommige gevallen besmettingsgevaar. Huppel-Inn hanteert de richtlijnen van de GGD in geval van ziekte. Zie hiervoor de richtlijnen hieronder.

Richtlijnen voor ouders/verzorgers in geval van ziekte kind:

1. Bij koorts hoger dan 38,5°C nu of 6 uur voor het brengtijdstip, kan uw kind niet naar de peuterspeelzaal. Ook niet als de koorts tijdelijk is onderdrukt door bijvoorbeeld paracetamol.

2. Vertoont uw kind duidelijk afwijkende lichamelijke kenmerken zoals vlekken, uitslag, overgeven, diarree, dan gelden de volgende regels:
Bij vermoeden van een besmettelijke ziekte, blijft uw kind in principe thuis , en meldt u de betreffende besmettelijke ziekte bij de een van de leidsters.

In de volgende gevallen mag uw kind niet naar de peuterspeelzaal komen:

- Bof
- Waterpokken (niet ingedroogd)
- Mazelen
- Geelzucht
- Roodvonk
- Ernstige diarree|
- Hersenvliesontsteking
- Koorts hoger dan 38,5°C
- Rode hond
- Krentenbaard (niet ingedroogd)

Bij uitslag als gevolg van de 5e en 6e ziekte kan uw kind gewoon de peuterspeelzaal bezoeken.
Raadpleeg uw huisarts in geval uw kind een loopoor, ontstoken ogen of open koortslip heeft. Wanneer de huisarts meent dat het besmettelijk is, kan uw kind niet zonder overleg naar de peuterspeelzaal komen.

Uw kind kan niet naar de opvang bij herhaald diarree en/of overgeven.

3. Bij andere symptomen, bijvoorbeeld dat uw kind hangerig, huilerig, astmatisch is of veel slaap nodig heeft, is het in het belang van uw kind om dit even te melden bij de groepsleiding. Zij kunnen dan in de gaten houden of de klachten erger worden. Mocht dat het geval zijn, zullen de leidsters met u overleggen om te beslissen of uw kind op de peuterspeelzaal kan blijven.

4. Heeft uw kind een verkoudheid, kan het gewoon naar de opvang tenzij het één van de hierboven genoemde kenmerken vertoont.

5. Voor de eerste startdatum dient uw kind gevaccineerd te zijn conform de consultatierichtlijnen.