Een thema en vaste dagindeling

Op de Huppel-Inn wordt gewerkt met thema’s. Door middel van een thema leren de kinderen spelenderwijs veel nieuwe woorden over een bepaald onderwerp.

Dat kunnen bekende onderwerpen zijn zoals de jaargetijden, kerst en sinterklaas maar ook bijvoorbeeld onderwerpen als kleuren, tellen, schoenen, sporten of treinen. Er wordt dan dagelijks in de kring gezongen en gelezen over dat onderwerp zodat de peuters de nieuwe woorden zich makkelijk eigen kunnen maken. Er worden ook knutselwerkjes gemaakt die met het onderwerp te maken hebben. Deze mogen de peuters veelal mee naar huis nemen. Ieder thema wordt een aantal weken achter elkaar behandeld.

 

Dagindeling

Op de Huppel-Inn wordt gewerkt met een vaste dagindeling. Dit biedt herkenning en houvast aan de peuters. Globaal kan een dagdeel er als volgt uitzien:

Binnenkomst kinderen

Ouders kunnen even spelen met hun kind, eventueel informatie uitwisselen met de leidsters over hun kind en afscheid nemen.

Vrij spelen

Divers spelmateriaal wordt aangeboden in de diverse speelhoeken; de keuken, het poppenhuis, de ballenbak, een puzzelhoek, een bouwhoek.

Opruimen

Kinderen worden gestimuleerd om mee te helpen opruimen en kijken of alles netjes is.

Kring

In een kring wordt d.m.v. een kringgesprek gesproken over een bepaald thema.Ook wordt er een liedje gezongen en een verhaal voorgelezen.

Groepsactiviteit

Binnen / buiten spelen
Beweging-, fantasiespel
Iets maken: kleien/ bouwen/ tekenen
Gelegenheid om te knutselen

Eten en drinken

Gezamenlijk eten en drinken de peuters hun zelf meegebrachte eten en drinken. Mocht er een kind jarig zijn dan wordt op dit moment een feestje gevierd.

Vrij spelen

Bij droog weer gaan de kinderen buiten spelen. In geval van regen mogen ze binnen vrij spelen.

Ophalen kinderen

Ouders komen hun kind ophalen, eventueel wordt met de leidsters gesproken over hoe de dag verlopen is.