Onze pedagogische visie

In de pedagogische visie van de Huppel-Inn staat het kind en zijn ontwikkeling centraal. 

Wij gaan er vanuit dat een kind zich eerst veilig moet voelen in zijn omgeving, zowel fysiek als emotioneel. Deze veiligheid vormt de basis van waaruit het kind zich verder kan gaan ontwikkelen. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zichzelf in zijn eigen tempo en naar eigen mogelijkheden. Een kind heeft dan ook een actieve rol in zijn eigen ontwikkelingsproces. Op de peuterspeelzaal wordt de totale ontwikkeling van een kind op een evenwichtige wijze gestimuleerd. Wij bieden de kinderen een zo breed mogelijke scala aan activiteiten en materialen, zowel binnen als buiten. Hierdoor is er ruimte voor keuze en krijgen de kinderen de kans zichzelf binnen hun eigen perspectief te ontwikkelen.

Ieder kind is van nature nieuwsgierig en leert spelenderwijs. Dit geldt voor sociaal emotionele, motorische en cognitieve vaardigheden, maar ook voor bijvoorbeeld het leren van de regels van de samenleving. De deskundige leidsters zorgen voor een uitdagende omgeving voor de kinderen en begeleiden de kinderen op weg naar hun zelfstandigheid.

Mochten wij bijzonderheden in de ontwikkeling van een kind signaleren dan kan, na toestemming van de ouder(s)/verzorger(s), een kind extra ondersteuning krijgen.