Ruimte om te ontwikkelen

De ruimte om te ontwikkelen is letterlijk en figuurlijk groot op de Huppel-Inn. Het gebouw waar de peuterspeelzaal gevestigd is, is ruim van opzet. Er is meer dan genoeg ruimte voor de diverse speelhoeken, een ballenbak, ruimte om vrij te kunnen spelen, om rond te rennen.

Buiten staan diverse speeltoestellen waar de kinderen kunnen klimmen en klauteren, kunnen schommelen, rondjes kunnen fietsen, kunnen spelen met zand, rollenspellen kunnen spelen. Met droog weer wordt er dan ook naar gestreefd om ieder dagdeel minstens 1 keer buiten te spelen.

Tijdens het spelen binnen en op de speelplaats buiten wordt zo veel mogelijk met de verschillende ontwikkelingsaspecten van de peuter rekening gehouden:

Emotionele ontwikkeling
We bieden vertrouwen aan het kind door middel van een vast programma, zodat de kinderen houvast hebben aan wat er gaat gebeuren op een dag.
Het uiten van gedachten en gevoelens wordt gestimuleerd door creatief spel en taal. Hierbij hoort bijvoorbeeld: vingerverven, kleien, met zand spelen, papier scheuren,
muziekinstrumenten bespelen, met poppen en auto's spelen,
boekjes lezen, etc.

Sociale ontwikkeling
Samen spelen, samen (speelgoed) delen, elkaar helpen en luisteren naar elkaar zijn vaardigheden die we stimuleren.
Maar ook samen meedoen aan activiteiten zoals:
liedjes zingen, muziek maken, met blokken bouwen,
in de speelhoeken spelen, om de beurt van de glijbaan gaan zijn dingen die we doen om de sociale ontwikkeling van de kinderen verder te begeleiden.

Lichamelijke ontwikkeling
We onderscheiden hierbij de grove en de fijne motoriek. De grove motoriek wordt
gestimuleerd door bijvoorbeeld: buiten spelen, steppen, fietsen en diverse bewegingsspellen.
De fijne motoriek komt aan bod door bijvoorbeeld te vouwen, scheuren, plakken, puzzelen, kralen rijgen.

Verstandelijke ontwikkeling
Deze ontwikkeling komt tot uiting in het vertellen, puzzelen, voorlezen, plaatjes kijken, liedjes zingen, spelletjes doen, het werken met constructiematerialen, etc.

Ieder dagdeel op de Huppel-Inn doet recht aan al deze bovenstaande ontwikkelingsniveaus. Van ieder gebied worden activiteiten ingebouwd om de kinderen optimaal te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Ieder kind ontwikkelt daarbij uiteraard op zijn of haar eigen tempo.